زنجیره‌ مارکاریان

در قلب خوشه‌ی کهکشانی دوشیزه (Virgo) رشته‌ای از ستاره‌ها با عنوان زنجیره‌ی مارکاریان قرار دارند که در پهنه‌ی این میدان دید عمیق تلسکوپی به چشم می‌خورد. در وسط قسمت پایینی تصویر کهکشان‌های عدسی شکل مشهور…