مرور برچسب

sky & telescope

آیا این درست است که کهکشان آندرومدا به سمت ما حرکت می­کند؟

کهکشان آندرومدا (M31) واقعا با سرعت 300 کیلومتر (190 مایل) در ثانیه که نسبت به خورشید اندازه گیری شده است، به ما نزدیک می­شود. اگر شما از حرکت دورانی خورشید به دور کهکشان ما (حدود 230 کیلومتر در هر ثانیه نسبت به سیگنوس) صرف نظر کنید، M31 هنوز با سرعتی نزدیک به 130 کیلومتر در ثانیه به راه شیری نزدیک می­شود. این دو کهکشان چندین میلیارد سال بعد با هم ادغام خواهند شد. این طبیعی است. کهکشان­های همسایه با جاذبه گرانشی متقابل به خوشه­ های کهکشانی مقید شده ­اند. کهکشان­های منفرد با سرعت "عجیب و غریب" خود، معمولا چند صد کیلومتر در…