مرور برچسب

7000 سال نوری

افسون سحابی عقاب

مجسمه های گرد و غبار سحابی عقاب در حال ناپدید شدن هستند. همانطور که ستاره های قدرتمند از این کوه های کیهانی سرد به تدریج دور می شوند، ستون های مجسمه ای که باقی مانده اند ممکن است به عنوان جانوران افسانه ای تصور شوند. در این عکس یکی از چندین ستون برجسته ی ستاره ای از سحابی عقاب است که ممکن است به عنوان یک پری بیگانه غول پیکر ترسیم شود. ضمنا این پری ، به اندازه ده سال نوری بلند است و تابش آن بسیار داغ تر از آتش معمولی است. سحابی عقاب بزرگ، M16، در واقع یک پوسته تبخیری غول پیکری از گاز و گرد و غبار است که در داخل آن یک حفره رو…