مرور برچسب

گازهای قرمز درخشان

گروه کهکشانی M81

آنچه در این تصویر از گروه کهکشانی M81 توجه را به خود جلب می کند، وجود کهکشان هایی دوردست و سحابی هایی در نزدیکی است. نخستین و مهم ترین نکته این تصویر موزائیکی با نوردهی 80، وجود کهکشان مارپیچی M81 با طراحی بی نظیر آن است که در سمت راست و پایین عکس دیده می شود و بزرگ ترین کهکشان تصویر است. کهکشان M81 با M82 که دقیقاً بالای آن قرار گرفته، در تعامل گرانشی است. M82 کهکشانی بزرگ است که هاله آن با گازهای قرمز درخشان و رشته ای خود، شکلی غیرمعمول پیدا کرده است. در اطراف تصویر می توان بسیاری از کهکشان های دیگر از گروه کهکشانی M81 را…