1. صفحه نخست
  2. چشم غیر مسلح

برچسب: چشم غیر مسلح

عکسهای نجومی
M13 خوشه بزرگ کروی در صورتواره هرکول

M13 خوشه بزرگ کروی در صورتواره هرکول

 در سال 1716 ادموند هالی ستاره شناس نوشته است که “این تنها یک لکه است، اما خود را به چشم غیر مسلح، وقتی که آسمان صاف باشد و ماه نباشد، نشان می‌دهد.” البته M13 اکنون…

آسمان این هفته
آسمان این هفته: مقارنه زهره و عطارد – 28 ماه می‌تا 4 ژوئن

آسمان این هفته: مقارنه زهره و عطارد – 28 ماه می‌تا 4 ژوئن

سه‌گانه شفق عطارد و زهره در 28 می‌در صورت فلکی ثور کنار هم قرار می‌گیرند درحالی که مریخ برفراز آنان در صورت فلکی جوزا واقع می‌شود. جمعه، 28 می عطارد و مریخ یک مقارنه نزدیک…