عروس دریایی و مریخ

سحابی عروس دریایی که معمولا کم‌نور و گریزان است، در این تصویر خیره‌کننده شکار شده است. در میدان دید تلسکوپ، دو ستاره‌ی زردفام میو و اتای صورت فلکی جوزا (دوپیکر) درست در پایین و بالای…