مرور رده

مقالات

فضا مسطح است یا منحنی ؟

انحنای مکانی فضا با توجه به نظریه انیشتین در رابطه با نسبیت عام، اشیاء عظیم، فضای زمان را در اطراف خود تاب میدهند…

سن جهان چقدر است؟

                                                                                  سن جهان حدود 13.77 میلیارد سال…