مرور رده

کهکشانهای بیضوی

M89: کهکشان بیضوی با پوسته ها و لایه های اطراف آن

می بینید؟ M89 که یکی از اجرام مسیه معروف و کهکشان بیضوی ساده ای به نظر می رسد، با پوسته ها و لایه های کمرنگی احاطه شده است. علت مشاهده این پوسته ها هنوز مشخص نیست ولی ممکن است دنباله های کشندی ناشی از فرآیند جذب چندین کهکشان کوچک در طول میلیاردها سال باشد. همچنین، ممکن است این پوسته ها مثل امواج یک برکه باشند؛ یعنی اخیراً به دنبال تصادم با یک کهکشان بزرگ دیگر، مجموعه ای از امواج چگال ایجاد شده و سبب چین خوردن فضای اطراف این کهکشان عظیم شده باشند. صرف نظر از علت واقعی، تصویر فوق مهر تاییدی بر ایده ای در حال گسترش بین…

کهکشان گرداب – M 51

عکس از تی.ای. رکتور و مونیکا رامیرز M51 یک کهکشان بیضوی و برهمکنشی است که دو هسته فعال کهکشانی دارد و کهکشان گرداب با میدان گرانشی عظیم، همسایه خود یعنی NGC 5195 را بی ثبات کرده است به گونه‌ای که برهم ریختگی در آن واضح است و می‌توان گفت که کهکشان بزرگ تر در حال تغذیه از دوست کوچک کناری خود می‌باشد. دو دوست یا دشمن ما، یکی از سوژه‌های مناسب برای رصد منجمان آماتور و یکی از موضوعات تحقیقاتی بسیار ارزشمند برای دانشمندان برای شناخت ساختار کهکشان‌های مارپیچی و نحوه برخورد دو کهکشان با هم می‌باشد. ” چارلز مسیه ” در ماه…