مرور برچسب

and

سن جهان چقدر است؟

                                                                                  سن جهان حدود 13.77 میلیارد سال…

بارش شهاب سنگ چیست؟

شهاب ها اشیائی سنگی و فلزی هستند که از نظر اندازه می توانند در گستره ای وسیع  از دانه هایی کوچک گرفته تا بدنه هایی…