مرور برچسب

2016

شب برساووشی­

این آخر هفته، بارش شهابی را در نزدیکی اوج بارش شهابی سالانه ی برساووشی خواهیم داشت. شهاب­ های بارش برساووشی که معمولا روشن و رنگارنگند، از توده ذراتی که از سیاره ­ی زمین از چرخش ستاره­ ی دنباله­ دار Swift-Tuttle برمی­خیزد، تولید می­شوند. آنها از یک نورباران در برساووش، بالای خط افق در آسمان­های صاف قبل از طلوع آفتاب، گسیل می­شوند. علیرغم تداخل نور ماه رنگ پریده­ ی محدب اوت، برساووش امسال نیز لذت­بخش خواهد بود، به خصوص اگر بتوانید در فضای باز، دور از چراغ­های شهر و در گروه خوبی باشید. فریم ­هایی که برای این نمای مرکب استفاده…