مرور برچسب

کهکشان بیضوی

کهکشان چیست ؟

ما در سیاره ­ای به نام زمین زندگی می­کنیم که بخشی از منظومه شمسی ما است. اما منظومه شمسی ما کجاست؟ این منظومه، بخش…

لبخند جاذبه

نظریه نسبیت عمومی آلبرت آینشتاین که حدود 100 سال پیش منتشر شد، پیدایش پدیده عدسی گرانشی را پیش بینی کرده بود. همین…

ابرهای آندرومدا

میتوان گفت که این اولین تصویر ازکهکشان آندرومدا است که با وضوحی بالا، عمق و رنگی کامل، ابرهای رقیقی که حاوی گرد و…