صورتی از ابرهای مشتری از فضاپیمای جونو

 در ابرهای سیاره مشتری چه می‌بینید؟ در بزرگ‌ترین مقیاس، مشتری ناحیه‌های روشن و حلقه‌های قهوه‌ای سرخ‌فامی‌دارد که دور آن می‌گردند. گازی که از جو مشتری بالا می‌آید و بیش‌تر آن از هیدروژن و هلیوم تشکیل…