مرور برچسب

مثلث تابستانی

مثلث تابستانی چیست ؟

در هر مقطع زمانی از سال و در برهه های خاصی از شب، نیمکره شمالی شاهد حضور صورتواره مثلث تابستانی خواهد بود. با این وجود، رصد این صورتواره در تابستان به طور حتم متفاوت میباشد. همانطور که از نام این صورتواره هویداست، مثلث تابستانی در طول فصل تابستان و در عرض های جغرافیایی میانه شمالی به گونه ای برجسته تر قابل رویت است. هرچند تغییر و تحول های تابستانی نیمکره شمالی طی روزهای پایانی این فصل به پایان خواهد رسید، اما اغلب این صورتواره  را میتوان در زمان غروب آفتاب و در اواسط ماه ژوئن مشاهده نمود. رصد مکرر مثلث تابستانی در شب های…