مرور برچسب

صورت فلکی تک شاخ

انفجار یک ستاره در صورت فلکی تکشاخ

هابل نورپخش شده از انفجار اسرارآمیز ستاره ای در صورت فلکی تکشاخ را در دسامبر ۲۰۰۲ عکسبرداری نموده است . این عکس اولین عکس از یکسری ۴ عددی عکسهایی میباشد که توسط دوربین پیشرفته تلسکوپ فضایی هابل برای بررسی و مشاهده انعکاس نور انفجار غیر عادی یک ستاره در ژانویه ۲۰۰۲ گرفته شده است . فاصله این ستاره تا زمین در حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر و در صورت فلکی تکشاخ میباشد . این عکس در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲ گرفته شده است , همچنین در این عکس از فیلترهای آبی ، سبز و اینفرارد نیز استفاده گردیده .