مرور برچسب

شناسان

حباب در فضا

ابر ماژلانی بزرگ (LMC) به فاصله نزدیک به 160000 سال نوری یکی از نزدیکترین همراهان کهکشان راه شیری محسوب می شود و…

سن جهان چقدر است؟

                                                                                  سن جهان حدود 13.77 میلیارد سال…