مرور برچسب

سیاره مشتری

نمای مشتری از پایین

سیاره مشتری از آنچه تصور می کنیم پیچیده تر و عجیب تر است. سفینه فضایی جونوی ناسا (Juno) دور ششم خود را در مدار کاملاً بیضی شکل این سیاره تکمیل کرده است. در این تصویر، سیاره مشتری از پایین دیده می شود؛ جایی که در نهایت تعجب خطوط افقی پوشاننده بیشتر سطح سیاره، تغییر شکل یافته و به صورت چرخشی و الگوهایی پیچیده در می آیند. در نزدیک استوا، باریکه ای از ابرهای بیضی شکل سفیدرنگ مشاهده می شوند. یافته های جدید حاصل از جونو نشان می دهند که فرآیندهای آب و هوایی مشتری در زیر قله های ابری آن نیز ادامه داشته و میدان مغناطیسی مشتری در بخش…

اندازه خورشید چقدر است ؟

بارها شاید برای شما پیش آمده که با متن‌های نجومی متفاوت در اینترنت و یا پست‌های تلگرامی روبرو شدید و معنی و مفهوم بعضی از عبارات برایتان سخت بوده ، شاید به ذهن شما هم مانند روزهای اول آشنایی ما با دنیای نجوم و ستاره شناسی خطور کرده که سال نوری چیست ؟ کهکشان راه شیری چقدر بزرگ است و یا سیاه چاله‌ها چگونه تشکیل می‌شوند ؟ ماده  برای جواب دادن به این سوال‌‌ها باید به همراه هم با مرور الفبای ستاره شناسی یا اصطلاحاً Astronomy 101 درک بهتری از فضا و ستاره‌ها به دست بیاوریم. خورشید چه اندازه‌ای است ؟ سوال " خورشید چه…