مرور برچسب

سوپرنوا

سحابی sbw1

عکس از تلسکوپ هابل  در میانه عکس گرفته شده توسط تلسکوپ هابل ستاره ای همانند چشمی ارغوانی که از میان فضا در حال…