مرور برچسب

سراسب

رصد صورت فلکی سر اسب

برای رصد صورت فلکی سر اسب باید توجه داشت که این صورت فلکی گاهی با رنگهایی متفاوت رصد میگردد و این امر باعث میشود که ستاره شناسان در تشخیص این صورت فلکی دچار تردید شوند؛ جدیدترین تصویری که از تلسکوپ اسپیتزر ناسا منتشر شده است میتواند موکد این موضوع باشد.  هرچند سحابی معروف سر اسب یا همان Horsehead با ظاهری شبح مانند در سمت راست تصویر دیده میشود، اما از دید مادون قرمز تقریبا قابل تشخیص نمیباشد. در تصاویری که با نور معمولی از این سحابی برداشت شده است، سایه تیره ای از گرد و غبار، هیبتی شبیه به یک اسب را نمایان میسازد. اما…