مرور برچسب

ستاره شناسان

شکار تصاویر جهت کشف اجرام اولیه و ستاره های در حال گریز

تصویر جدید هابل از سحابی اوریون 17 – مارچ – 2017 ستاره شناسان در روند جستجوی اجرام اولیه و ستاره های از بین رفته، از طریق تلسکوپ فضایی هابل ناسا / ESA موفق به خلق تصویر جدیدی از سحابی اوریون شدند. در حین بررسی هایی که انجام گرفته از محدوده شکل گیری سحابی مشهور ذکر شده، آنها به این نتیجه رسیدند که آنچه را که موفق به کشف آن شده اند، میتواند قطعه گمشده ای از پازل کیهانی باشد - سومین عضو از یک سیستم  ستاره ای که مدت ها پیش، از بین رفته و فروپاشیده است. سحابی اوریون از نظر موقعیت استقرار، نزدیک ترین محدوده شکل گیری ستاره…