مرور برچسب

سامانه های هوایی

زمین

زمین سومین سیاره از ستاره مرکزی منظومه شمسی ما یعنی خورشید است که نه خیلی دور بودن و نه خیلی نزدیک بودنش زمینه پیدایش حیات را در آن فراهم ساخت . بزرگترین سیاره‌ خاکی قدمتی ۴٫۵ میلیارد سالی دارد که سخاوتمندانه خود را در اختیار بشر قرار داده است . به طور متوسط در طول ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه زمین دوباره به نقطه آغاز سفر خود به دور خورشید باز می‌گردد که آغاز بهار ما ایرانیان و تازه شدن خود را مژده می‌دهد . در منظومه شمسی کره زمین به نسبت اندازه خود بزرگترین قمر (ماه) را دارد اما در اصل ماه پنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی است .…