مرور برچسب

دنب

سحابی آمریکای شمالی و پلیکان

طرفداران سیاره زیبای ما ممکن است خطوط این ابرهای کیهانی را تشخیص دهند. تابش درخشانی که در سمت چپ، توسط لکه­ های گرد و غبار تاریک تابیده می­شود، به نظر می­رسد شکلی قاره ­مانند را نشان می­دهد و باعث می­شود نام شناخته شده سحابی امریکای شمالی به ناحیه نشری که به عنوان NGC 7000 فهرست شده است، نسبت داده شود. در سمت راست تصویر، درست در سواحل شرقی سحابی امریکای شمالی،  IC 5070قرار دارد که نیمرخ آن سحابی پلیکان را به فکر خطور می­دهد. این دو سحابی درخشان که حدود 1500 سال نوری دورتر از ما هستند، بخشی از یک منطقه تشکیل ستاره ­ی بزرگ…

نمای نزدیکی از سحابی پلیکان

سحابی نشری برجسته ای که در این تصویر واضح از آسمان قابل مشاهده است،  IC 5067 نامیده میشود . این سحابی، خود بخشی از یک ناحیه نشری دارای شکل متمایز و مشخص است که عموماً با نام سحابی پلیکان شناخته می شود. طول آن حدود ۱۰ سال نوری بوده و انحنای سر و گردن سحابی پلیکان را دنبال می‌کند. اشکال سیاه رنگ خارق العاده ای که در تصویر مشاهده می شوند،  ابرهایی از گازها و غبارهای سرد شده هستند که در تضاد با تابش های پرانرژی ستاره های جوان، داغ و عظیم، چنین شکلی به خود گرفته اند. ولی در این توده های تاریک نیز ستاره هایی در حال متولد شدن…