سایت آسترال عکسها ، ویدئوها و مقالات ترجمه شده نجومی به روز را به نمایش میگذارد.
مرور رده

ستاره ها

دنباله دار کلارک در نزدیکی لبه

آنچه در پیش زمینه ابرهای کیهانی در این میدان دید خیره کننده مشاهده می شود، دنباله دار 71P/کلارک است. میزان رنگ ها در این تصویر تلسکوپی دو پنلی، افزایش یافته اند. قطر این جرم، حدود 5 درجه یا 10 ماه کامل است. در این عکس، موقعیت دنباله دار در…

همزیستی به سبک ستاره آر-دلو

ستاره متغیر آر-دلو (R Aquarii) که سالهاست شناخته شده و با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است، در واقع یک سیستم ستاره ای دوتایی دارای تعامل است. در این سیستم، دو ستاره وجود دارند که به نظر می رسد رابطه همزیستی و نزدیکی با یکدیگر دارند. این…

انفجار یک ستاره در صورت فلکی تکشاخ

هابل نورپخش شده از انفجار اسرارآمیز ستاره ای در صورت فلکی تکشاخ را در دسامبر ۲۰۰۲ عکسبرداری نموده است . این عکس اولین عکس از یکسری ۴ عددی عکسهایی میباشد که توسط دوربین پیشرفته تلسکوپ فضایی هابل برای بررسی و مشاهده انعکاس نور انفجار غیر…