مرور رده

ستاره ها

دنباله دار کلارک در نزدیکی لبه

آنچه در پیش زمینه ابرهای کیهانی در این میدان دید خیره کننده مشاهده می شود، دنباله دار 71P/کلارک است. میزان رنگ ها در این تصویر تلسکوپی دو پنلی، افزایش یافته اند. قطر این جرم، حدود 5 درجه یا 10 ماه کامل است. در این عکس، موقعیت دنباله دار در شب 24-23 مارس در فاصله 5 دقیقه نوری زمین به تصویر کشیده شده است. دنباله دار در این مکان، بسیار نزدیک به خط دید ستاره قلب العقرب (Antares) و مجموعه ابری  مارافسای (Rho Ophiuchi) دیده می شود. قلب العقرب که به نام کژدم آلفا (Alpha Scorpii) نیز شناخته می شود، در بخش میانی و پایین تصویر احاطه…

همزیستی به سبک ستاره آر-دلو

ستاره متغیر آر-دلو (R Aquarii) که سالهاست شناخته شده و با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است، در واقع یک سیستم ستاره ای دوتایی دارای تعامل است. در این سیستم، دو ستاره وجود دارند که به نظر می رسد رابطه همزیستی و نزدیکی با یکدیگر دارند. این مجموعه که در فاصله ۷۱۰ سال نوری از ما قرار دارد، از یک ستاره عظیم سرخ و سرد و یک ستاره کوتوله سفید و دارای چگالی بالا تشکیل شده است. این دو ستاره در یک مدار مشترک حول جرم مرکزی خود می چرخند. نور قابل مشاهده این سیستم دوتایی، بیشتر از غول سرخ رنگ سرچشمه می گیرد که خود یک ستاره متغیر با تناوب…

انفجار یک ستاره در صورت فلکی تکشاخ

هابل نورپخش شده از انفجار اسرارآمیز ستاره ای در صورت فلکی تکشاخ را در دسامبر ۲۰۰۲ عکسبرداری نموده است . این عکس اولین عکس از یکسری ۴ عددی عکسهایی میباشد که توسط دوربین پیشرفته تلسکوپ فضایی هابل برای بررسی و مشاهده انعکاس نور انفجار غیر عادی یک ستاره در ژانویه ۲۰۰۲ گرفته شده است . فاصله این ستاره تا زمین در حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر و در صورت فلکی تکشاخ میباشد . این عکس در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۲ گرفته شده است , همچنین در این عکس از فیلترهای آبی ، سبز و اینفرارد نیز استفاده گردیده .