ابرهای فورانی ستاره‌ی AG Car

چه چیزی این ابرهای غیرمتعارف را پدید آورده‌است؟ در مرکز این عکس سال 2021 تلسکوپ هابل، که توسط جودی اشمیت تدوین شده، ستاره ابرغول  AG Carinae در فاصله 20 هزار سال نوری در صورت فلکی جنوبی Carina  (شاه تخته) قرار دارد. قدرت تابش این ستاره بیش از یک میلیون برابر خورشید است که این اختر را به یکی از پرنورترین ستاره‌های کهکشان راه شیری تبدیل می‌کند. AG Carinae و همسایه اش Eta Carinae به دسته‌ی نادر متغیر آبی درخشان (LBV) تعلق دارند که به فوران‌های نادر ولی شدیدشان شناخته می‌شوند. سحابی‌ای که ستاره را احاطه کرده را بقایای یک یا چند فوران این‌چنینی می‌دانند. این سحابی قطری معادل پنج سال نوری دارد و تخمین زده‌اند که شامل حدود ده جرم آسمانی گازی می‌شود و حداقل 10 هزار سال قدمت دارد. این تصویر هابل که برای یادبود 31مین سالگرد پرتاب تلسکوپ هابل گرفته شده، اولین تصویری است که کل سحابی را در خود جای داده، که نمای جدیدی از ساختار و غبار این سحابی عرضه می‌کند. ستاره‌های متغیر آبی درخشان نشانگر یکی از مراحل کوتاه و پایانی عمر برخی ستاره‌های ابرغول هستند، اما توجیه خروش آن‌ها هنوز چالشی برای بشریت تلقی می‌شود تا به نحوه‌ی عملکرد این ستاره‌های عظیم پی ببرد.

 

 

منبع:  ناسا، ESA، STScl؛ تدوین: جودی اشمیت؛ متن: اندرس نایهولم

0 مورد نقد و بررسی

Astral

→ خواندن مطلب قبلی

شفق قطبی برفراز ابرها

خواندن مطلب بعدی ←

زنجیره‌ مارکاریان

نظرات خود را ترک کنید