اشعه‌های ایکس غیرمنتظره از خوشه کهکشانی برساوش

 هیچ کس مطمئن نیست، اما یک فرضیه بسیار مورد بحث قرار گرفته این است که این اشعه ایکس سرنخی برای هویت ماده تاریک است. در مرکز این معما یک رنگ اشعه ایکس 3.5 کیلو الکترون‌ولتی (KeV) است که تنها زمانی که نواحی خارج از مرکز خوشه مشاهده می‌شوند، به نظر می‌رسد بیش از حد می‌درخشد در حالی که منطقه‌ای که مستقیما اطراف یک سیاهچاله‌ی مرکزی سنگین جرم را احاطه می‌کند 3.5 کیلو وات اشعه ایکس را ندارد. یک توافقنامه پیشنهادی – کاملا بحث برانگیز – این است که چیزی که هرگز قبل از آن دیده نشده است، ممکن است وجود داشته باشد: ماده تاریک فلورسنت (FDM). این شکل ماده تاریک ذره‌ای ممکن است قادر به جذب 3.5 کیلو الکترون ولت تابش ایکس باشد. اگر واقعا FDM وجود داشته باشد باید بعدا این اشعه ایکس را بعد از جذب، از سراسر خوشه منتشر کند، که باعث ایجاد یک خط انتشار می‌شود. با این حال، هنگامی که در مقابل منطقه مرکزی اطراف سیاه چاله دیده شود، جذب FDM برجسته‌تر خواهد شد و یک خط جذب ایجاد می‌شود. در این عکس، یک تصویر کامپوزیتی از خوشه کهکشان برساوش، نور مرئی و رادیویی را به رنگ قرمز و نور اشعه ایکس از رصدخانه چاندرا در مدار زمین را آبی رنگ نشان می‌دهد.

 

منبع : سایت ناسا

مترجم : زهرا آقایاری

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.