فضا مسطح است یا منحنی ؟

انحنای مکانی فضا

با توجه به نظریه انیشتین در رابطه با نسبیت عام، اشیاء عظیم، فضای زمان را در اطراف خود تاب میدهند (می تابانند)، و اثری که این انحراف روی اشیا میگذارد، همان چیزی است که ما آن را جاذبه زمین می نامیم. بنابراین، فضای زمان محلی، در اطراف هر جسم با جرم ، منحنی است.

انحنای کلی فضا

جرم نیز بر هندسه کلی جهان تاثیر می گذارد. چگالی ماده و انرژی در جهان تعیین می کند که آیا جهان باز، بسته و یا مسطح است. اگر چگالی برابر با چگالی بحرانی باشد، بنابراین جهان دارای انحنای صفر ومسطح است. شما می توانید جهان مسطح را مانند یک ورق کاغذ تصور کنید که به طور نامحدود در تمام جهات گستره می شود. یک جهان با چگالی مانند سطح یک کره تصور میشود. و اگر چگالی جهان کمتر از چگالی بحرانی باشد، جهان باز وانحنای منفی مانند سطح یک زین است .اندازه گیریهای فضا پیمای Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)  نشان داده است جهان قابل مشاهده چگالی بسیار نزدیک به چگالی بحرانی دارد (در حدود 0.4٪ احتمال خطا). البته، جهان قابل مشاهده ممکن است مقادیر زیادی از مقیاس کوچکتر از کل جهان باشد. اما بخشی از جهان که ما میتوانیم مشاهده کنیم نسبتا مسطح به نظر میرسد.

 

منبع : skyandtelescope

مترجم : محبوبه سادات هاشمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.