سحابی پرده: دسته هایی از یک ستاره ی منفجر شده

دسته هایی مانند این تنها باقی مانده های قابل مشاهده از یک ستاره ی راه شیری هستند. در حدود ۷۰۰۰ سال پیش که ستاره به یک ابرنواختر منفجر شد، سحابی پرده را ترک کرد. در آن زمان، ابر انبساط یافته به روشنی یک هلال ماه بود که برای هفته ها برای مردمی که در سحرگاه تاریخ ثبت شده بودند، مرئی باقی می مانند. امروزه باقی مانده های ابرنواختر به نام حلقه ی cygnus هم شناخته می شود که پژمرده شده و اکنون تنها از طریق تلسکوپ کوچکی که مستقیما به طرف نجومی swan (cygnus( قرار دارد، قابل مشاهده است. سحابی پرده باقی مانده از نظر فیزیکی بزرگ است. اگرچه حدود ۱۴۰۰ سال نوری فاصله دارد، اندازه ی آن حدود ۵ برابر ماه کامل است. تصویر شکار شده یک تصویر موزائیکی از شش عکس از تلسکوپ فضایی هابل است که باهم حجمی تنها به اندازه ی دو سال نوری را اشغال کرده اند که بخش کوچکی از بقایای ابرنواختر منبسط شده است. در تصاویری از سحابی پرده ی کامل، حتی خوانندگان مشتاق نیز احتمالا نمی توانند سرنخ ها را شناسایی کنند.

 

منبع : سایت ناسا 

مترجم : پگاه زندی 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.