کوچکترین و بزرگترین سیاره های منظومه شمسی کدام ها هستند؟

کوچکترین سیاره ی منظومه ی شمسی ما عطارد و بزرگترین آن مشتری است.

کوچکترین سیاره: عطارد 

دو روش برای اندازه گیری بزرگی هر چیز وجود دارد. یکی جرم آن شیء است( چه مقدار ماده در آن وجود دارد) و دومین روش حجم آن است( چقدر فضا اشغال می کند). کوچکترین سیاره با در نظر گرفتن جرم و حجم، عطارد است- با 4879 کیلومتر پهنا و3.3010 * 1023  کیلوگرم . این دنیای کوچک حدود 20 بار سبک تر از زمین است و قطر آن در حدود ½ 2  کوچکتر از زمین می باشد. در واقع، عطارد از نظر اندازه بیشتر نزدیک به ماه است تا زمین. جالب است بدانید که با این اوصاف، عطارد به اندازه چشم گیری از سیاره کوتوله پلوتو بزرگ تر است. قظر پلوتو برابر با 2302 کیلومتر که حدودا نصف عرض عطارد است، می باشد.

بزرگترین سیاره: مشتری

بزرگترین سیاره در منظومه شمسی ما مشتری است، که هم از نظر جرم و هم حجم سایر سیاره ها را از رده خارج می کند. جرم مشتری در حدود 300 برابر زمین است و قطر آن 140000 کیلومتر می باشد که 11 برابر قطر زمین است. ( نقطه  سرخ بزرگ مشتری و حتی جریان تقلیل یافته آن، با ظرفیت 15900، بالاتر از قطر زمین است.) مشتری ½ 2 برابر سنگین تر از مجموع همه سیاره ها در منظومه شمسی است. علیرغم اندازه آن، مشتری دارای دوره گردشی سریع در حدود 10 ساعت است.

منبع : skyandtelescope

مترچم : پگاه زندی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.