M89: کهکشان بیضوی با پوسته ها و لایه های اطراف آن

می بینید؟ M89 که یکی از اجرام مسیه معروف و کهکشان بیضوی ساده ای به نظر می رسد، با پوسته ها و لایه های کمرنگی احاطه شده است. علت مشاهده این پوسته ها هنوز مشخص نیست ولی ممکن است دنباله های کشندی ناشی از فرآیند جذب چندین کهکشان کوچک در طول میلیاردها سال باشد. همچنین، ممکن است این پوسته ها مثل امواج یک برکه باشند؛ یعنی اخیراً به دنبال تصادم با یک کهکشان بزرگ دیگر، مجموعه ای از امواج چگال ایجاد شده و سبب چین خوردن فضای اطراف این کهکشان عظیم شده باشند. صرف نظر از علت واقعی، تصویر فوق مهر تاییدی بر ایده ای در حال گسترش بین دانشمندان است؛ این که حداقل تعدادی از کهکشان های بیضوی در گذشته ای نه چندان دور پدید آمده اند. این تصویر همچنین نشان می دهد که هاله اغلب کهکشان های بیضوی، در واقع هموار و یک دست نبوده و به دلیل تعامل و یکپارچگی با کهکشان های کوچک تر مجاور خود، پیچیدگی هایی دارد. هاله کهکشان راه شیری خود ما نیز یکی از مثال های چنین پیچیدگی های غیر منتظره ای است. M89 که عضوی از مجموعه کهکشان های صورت فلکی سنبله (Virgo) است، حدود 50 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد.   

 

منبع سایت ناسا

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.