سحابی هلیکس یا NGC 7239 یا معروف شده به نام مستعار آن (چشم خدا) یکی از زیباترین اجرام کم نور آسمان شب و یک سحابی سیاره نما می‌باشد. این جرم جذاب، در صورت فلکی دلو واقع شده است و هسته ستاره‌ای آن، به یک کوتوله سفید تبدیل خواهد شد.

قدر ظاهری : ۶/۷ +

فاصله تا ما : ۷۱۵ سال نوری

تلسکوپ مناسب برای رصد : رصد این جرم در مناطق شهری تقریبا ناممکن است و در مناطق تاریک با توجه به تاریکی و گستردگی آن، بهتر است از تلسکوپ‌های ۱۰ اینچ به بالا استفاده شود، اگرچه با ۸ اینچ نیز می‌توان تصویری محو از آن داشت.