عکس از ماتیو راسل

 سحابی سه تکه یا سه پاره یک سحابی نشری در دل صورت فلکی کمان یا قوس می‌باشد که در نزدیکی هسته و مرکز خود خوشه ستاره‌ای آبی رنگی را جای داده است. این سحابی که در مرکز آن خطوطی مانند ترک دیده می‌شوند، در سال ۱۷۶۴ توسط ” چارلز مسیه ” کشف شد. نکته قابل توجه در مورد این جرم، نمایشی سه گانه از سحابی‌های کیهانی در آن است. ابتدا سحابی‌ نشری که نور قرمز آن‌ حاصل از وجود اتم‌های هیدروژن است، سپس سحابی بازتابی آبی رنگ که نتیجه بازتاب نور ستارگان درون خوشه در مرکز است و در آخر سحابی تاریک که از ابرهای چگال ساخته شده‌ و در برابر نور ستارگان، به حالت ضد نور و تاریک در آمده است.

قدر ظاهری : ۶/۳ +

فاصله تا ما : ۵۲۰۰ سال نوری

وسیله مناسب برای رصد : این جرم تاریک و دور را باید در مناطقی بدون آلودگی نوری و یا با آلودگی نوری کم با تلسکوپ‌های ۸ اینچ یا بزرگتر رصد کرد.