نور کم ستاره ها در تصاویر هابل نحوه ی توزیع ماده تاریک را نشان می دهد.

در دهه های اخیر اخترشناسان سعی کرده اند ماهیت واقعی ماده اسرار آمیز را که بیشترین ماده را در جهان تشکیل می دهند – ماده تاریک – ، دریابند و توزیع آن را در جهان نشان دهند. در حال حاضر دو ستاره شناس از استرالیا و اسپانیا از داده های برنامه Frontier Fields  تلسکوپ فضایی هابل ناسا / ESA برای بررسی دقیق توزیع ماده تاریک استفاده کرده اند.
Mireia Montes (دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا) ، نویسنده اصلی این مطالعه توضیح می دهد “ما راهی برای دیدن ماده تاریک پیدا کرده ایم.” “ما دریافتیم که نور بسیار ضعیف در خوشه های کهکشان -همان نور درون خوشه ای- نشان می دهد که  چگونه ماده تاریک توزیع می شود.”
نور درون خوشه ای محصول جانبی تعامل بین کهکشان ها است. در طی این تعاملات، ستاره های مجزا از کهکشان هایشان جدا می شوند و آزادانه درون خوشه شناور می شوند. هنگامی که از کهکشانهایشان رها میشوند، به جایی رسیدند که اکثریت توده خوشه، بیشتر ماده تاریک، در آنجا قرار دارد.
مونتس توضیح داد: “این ستاره ها توزیع یکنواختی در ماده تاریک دارند، البته تا آنجا که تکنولوژی فعلی به ما اجازه ی  بررسی می دهد.” هم ماده تاریک و هم این ستاره های جدا شده – که نور درون خوشه ای را تشکیل می دهند – به عنوان اجزای بی وقفه عمل می کنند. این ها خود از توان بالقوه گرانش خوشه خود پیروی می کنند. این مطالعه نشان داد که نور درون خوشه ای با ماده تاریک هم تراز شده و ترسیم  توزیع آن دقیق تر از هر روش دیگری است که براساس ردیاب های درخشان مورد استفاده قرار می گیرد.
این روش نیز کارآمدتر از روش پیچیده تر استفاده از لنزهای گرانشی است. در حالی که دومین روش هم نیاز به بازسازی لنزهای دقیق و هم سفرهای طیف سنجی طولانی دارد، روش ارائه شده توسط مونتس فقط از تصویربرداری عمیق استفاده می کند. به این معنی است که خوشه های بیشتری را می توان با روش جدید در همان زمان مشاهده مورد مطالعه قرار داد
نتایج این مطالعه امکان بررسی ماهیت نهایی ماده تاریک را ارائه می دهد.  Ignacio Trujillo   Canarias, Spain). (Instituto de Astrofísica de یکی از نویسندگان این مطالعه اظهار کرد اگر ماده تاریک در تعامل با خود باشد، ما می توانیم این را به عنوان خروجی های کوچک در توزیع ماده تاریک در مقایسه با این تابش خیره کننده ستاره ای، شناسایی کنیم”،. در حال حاضر، همه چیز در مورد ماده تاریک شناخته شده است که به نظر می رسد با ماده گرانشی در تعامل است.
در حال حاضر، Montes و Trujillo قصد دارند تا بیشتر از شش خوشه اصلی را بررسی کنند تا ببینند آیا روش آنها دقیق است یا خیر. آزمایش مهم دیگری از روش آنها مشاهده و تجزیه و تحلیل خوشه های کهکشان اضافی توسط تیم های تحقیقاتی دیگر خواهد بود، برای اینکه به مجموعه داده ها اضافه و یافته ها را تایید نمایند.
این تیم همچنین می تواند به دنبال برنامه ای از تکنیک های مشابه با استفاده از تلسکوپ های فضایی آینده مانند تلسکوپ فضایی جیمز وب، ناسا / ESA / CSA باشد که ابزارهای حساستری را نیز خواهند داشت که قادر به حل کردن نور کم درون خوشه ای در جهان دور هستند.
“Ignacio Trujillo نتیجه می گیرد که” احتمالات هیجان انگیزی وجود دارد که ما باید با مطالعه صدها خوشه کهکشان ها بتوانیم در سال های آینده کشف کنیم. “
مترجم : محبوبه سادات هاشمی
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.