از Astral بپرسید: راه‌ شیری از کهکشان آندرومدا چگونه به‌ نظر می‌آید؟

پرسش: از نظر ما در کهکشان راه شیری، کهکشان آندرومدا تقریبا، ولی نه به طور کامل، به شکل تیغه‌ای به نظر می‌آید. ساکنان آندرومدا کهکشان ما را با چه زاویه‌ای خواهند دید؟

پاسخ: زاویه تمایل یک کهکشان عبارت است از زاویه صفحه‌ی ستاره‌ای کهکشان، با خط دید ناظر. کهکشانی با زاویه تمایل 90 درجه به شکل تیغه‌ای دیده می‌شود و کهشکانی با زاویه صفر، به طور تمام‌رخ دیده خواهد شد. آندرومیدا زاویه تمایل 77 درجه‌ای دارد و همانطور که گفتید تقریبا تیغه‌ای دیده می‌شود.

برای این که زاویه تمایل راه شیری از آندرومیدا را مشخص کنیم نیاز داریم که ببینیم موقعیت آندورمیدا نسبت به راه شیری کجاست. در یک شب صاف، صفحه کهکشان راه شیری که ما در آن زندگی می‌کنیم به شکل نواری از ستارگان که آسمان را می‌شکافد رویت می‌شود. با حرکت کردن از سمت مرکز کهکشان به سمت مخالف مرکز، جایی که صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد، کمی‌متمایل به چپ، می‌توانید کهکشان آندرومدا را که حدود 2.5 میلیون سال نوری فاصله دارد ببینید. این بدان معناست که به چشم ساکنین احتمالی آندرومدا، زاویه دید آن‌‌ها به ما تقریبا نزدیک به صفحه کهکشانی راه شیری است.

اگر این ساکنان هم در صفحه ستاره‌ای آندرومدا و نزدیک مرکز کهکشان باشند، آندرومدایی‌ها راه شیری را با زاویه تمایل حدود 68 درجه خواهند دید که مشابه دید ما از کهکشان آن‌ها است. این یعنی آن‌ها راه شیری را تقریبا به شکل تیغه‌ای خواهند دید البته کم‌تر از آن چه آندرومدا از راه شیری به نظر می‌آید.

منبع: Astronomy.com

مترجم:   Astral

0 مورد نقد و بررسی

Astral

→ خواندن مطلب قبلی

ناسا میزبان جلسات مصاحبه برای ماموریت “تعویض پرسنل” بعدی توسط اسپیس-اکس خواهد بود

خواندن مطلب بعدی ←

صورتی از ابرهای مشتری از فضاپیمای جونو

نظرات خود را ترک کنید